Vi tillverkar egna Ytterdörrar och inglasningar/glaspartier/enkelfönster.

Vi är även återförsäljare av flera välkända fönster och dörrfabrikat. Se Se här.

Vi säljer furulimfog i storlek upp till 1 x 2,5m i tjocklekare 20, 25 och 30mm.